Pesu­tehon­ tes­taus

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (ns. TLT-laki, 629/2010) sisältää lääkinnällisiksi laitteiksi luokiteltujen pesu- ja desinfiointikoneiden ammattimaista käyttöä koskevia vaatimuksia. Ammattimaisella käyttäjällä tarkoitetaan mm. terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksikköä ja terveydenhuollon ammattihenkilöä, joka ammattia harjoittaessaan käyttää terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita; mm. standardin EN ISO 15883 vaatimusten mukaisesti valmistettuja pesu- ja desinfiointikoneita.

Laki asettaa ammattimaiselle käyttäjälle useita velvoitteita, jotka liittyvät mm. laitteiden huoltoon, ylläpitoon ja korjauksiin sekä toiminta- ja suorituskyvyn testaamiseen säännöllisesti. Lääkinnällisiksi laitteiksi luokitellut pesu- ja desinfiointikoneet on toiminta- ja suorituskyvyn osoittamiseksi validoitava säännöllisesti.

Määrävälein suoritettavien validointien välillä on suositeltavaa seurata pesu- ja desinfiointikoneiden pesutehoa indikaattorein.

 

Pesu- ja desinfiointikoneiden pesutehon seuranta indikaattorein

Pesutehon seurantaan on kehitetty erilaisia rutiinikäyttöön soveltuvia indikaattoreita. Niiden avulla pesutehon alenema on mahdollista havaita silloinkin, kun silmämääräinen tarkastelu ei paljasta poikkeamaa. Testilian on oltava teknisen spesifikaation CEN ISO/TS 15883-5 vaatimusten mukaista.

Oheisista linkeistä löydät ratkaisut pesutehon rutiininomaiseen testaamiseen.

Browne Test soil

Browne Test soil, instrumenttien pesu- ja desinfiointikoneiden testilika

Brownen pesu- ja desinfiointikoneiden testiaine on tarkoitettu simuloimaan normaalissa leikkaussalikäytössä tapahtuvaa likaantumista, ja se on tarkoitettu käytettäväksi instrumenttien pesu- ja desinfiointikoneiden puhdistustehon testaamikseksi.

Brownen testiaine antaa puhdistuslaitteille fyysisen haasteen samoin kuin puhdistustehoa koskevat testit, jotka on kuvattu standardissa ISO/TS 15883-5(8).

Browne STF Load Check

Browne STF Load Check, instrumenttien pesu- ja desinfiointikoneiden testi-indikaattorit

Teknisen spesifikaation CEN ISO/TS 15883-5 vaatimusten mukainen STF Load Check jäljittelee vaikeasti puhdistettavia pintoja. Pidikkeen ristikkorakenteen alle muodostuu katvealueita, joista pidikkeessä olevassa indikaattorissa oleva testilika on vaikea puhdistaa.

Browne STF HexaLumen

Browne STF HexaLumen on tarkoitettu taipuisien endoskooppien pesu- ja desinfiointikoneiden pesutehon seurantaan.

Browne STF HexaLumen, taipuisien endoskooppien pesu- ja desinfiointikoneiden pesutehontesti

Testin käyttäminen on helppoa ja nopeaa. Browne STF HexaLumen™ ei edellytä PTFE-ontelon sisäosan pinnoittamista testiaineella, vaan puhdistustehon verifioinnissa käytetään testikappaletta, johon lisätään STF-endoskooppien testiainetta. Testi sisältää puhdistustehon testaamisen sekä tukkeutumistestin ja sitä voidaan käyttää taipuisien endoskooppien pesu- ja desinfiointikoneiden validoinneissa, sillä testi täyttää standardien EN ISO 15883-4 ja -5 vaatimukset.

Browne STF HexaLumen koostuu neljästä sisähalkaisijaltaan 2 mm:n kokoisesta PTFE-letkusta ja kahdesta sisähalkaisijaltaan 1 mm:n kokoisesta PTFE-letkusta, joiden kaikkien pituus on 1,5 metriä. Kunkin letkun distaalipää liitetään endoskooppien pesu- ja desinfiointikoneeseen tarkoitukseen sopivilla liittimillä. Vastakkaisesta päästä kapselin pää koostuu 6 erillisestä kapselista, jotka vastaavat PTFE-onteloiden halkaisijoita. Letkut ja kapselit on numeroitu ja värikoodattu siten, että punainen viittaa 1 mm:n halkaisijaan ja sininen 2 mm:n halkaisijaan.

Proteiini­jäämä­testit

Tuotevalikoimissamme olevat proteiinijäämätestit ovat suunniteltu sairaalaympäristön erityistarpeet huomioiden. Pikatesti tunnistaa potilas-, toimenpide- ja välinehuoltotiloissa tai terveydenhuollon laitteissa ja tarvikkeissa mahdollisesti olevan lian, joka käytännössä yleensä on ihmisperäistä ja sisältää näin ihosta, verestä tai kudoksista peräisin olevia proteiineja.

Katso tarkemmin oheisista linkeistä käyttötarpeeseen parhaiten soveltuva testi.

Browne ResiTest

Browne ResiTEST™ -testi proteiinijäämien havaitsemiseen

Proteiinijäämien havaitsemiseen tarkoitettu Browne ResiTEST™ -testi mahdollistaa proteiinijäämien nopean, tarkan (1 μg) ja edullisen havaitsemisen. Browne ResiTEST™ -testi mahdollistaa yksinkertaisen, käytännöllisen ja helposti tulkittavan proteiinien tunnistusmenetelmän, jonka käyttöönotto on helppoa. Testi on helppo suorittaa, eikä inkubointia tarvita.

Browne ResiTest Pen

Browne RESI-TEST™ -proteiinijäämätesti

Browne RESI-TEST TM -proteiinijäämätesti tarjoaa käyttöösi nopean, herkän, helppokäyttöisen ja edullisen menetelmän proteiinien havaitsemiseen puhdistettujen instrumenttien pinnoilta. Testin ansiosta käsitellyissä instrumenteissa ei tarvita myrkyllisiä* kemikaaleja tai inkubointia. Ei tarvitse lisälaitteita analysointia varten.

Soluperäisen lian testaaminen

HYGIENA SystemSURE PLUS & ULTRASNAP

Nopea tiedonsaanti on ensiarvoisen tärkeää sairaalahygienian valvonnassa. Kun testitulokset saadaan heti näytteenoton jälkeen, voidaan kohde tarvittaessa puhdistaa uudelleen ja olennaisesti vähentää kontaminaatioriskiä.

Hygiena -luminometrit ja pikatestit on kehitetty helppoon ja tehokkaaseen pintahygienian ja -puhtauden varmistamiseen. Kontaktimaljoilla ja -liuskoilla tulosten saaminen kestää useita päiviä, mutta Hygiena -luminometrilla ja pikatesteillä puhtauden varmistaminen onnistuu helposti muutamassa minuutissa.

Hygiena SystemSURE PlusTM – luminometri

Hygiena SystemSURE PlusTM on valodioditekniikkaan perustuva luminometri, jota käytetään yhdessä Hygiena UltrasnapTM pintahygieniatestin kanssa. Testi on tarkoitettu pinta- ja vesinäytteissä olevan soluperäisen lian testaamiseen. Luminometria perustuu soluissa olevan ATP-molekyylin kykyyn tuottaa valoa, kun se reagoi lusiferiinin kanssa. Syntyvän valon määrä on suorassa suhteessa näytteen sisältämään solumäärään. Tulos saadaan ns. RLU-arvoina (Relative Light Unit), jota verrataan aina ko.kohteen RLU-raja-arvoihin.

Hygiena UltrasnapTM -pintahygieniapikatesti

Ultrasnap™ testillä mitataan mikrobi-, kasvi- ja eläinsoluista peräisin olevaa ATP-molekyylien kokonaismäärää. Se on heti-käyttövalmis pintahygieniatesti, jota käytetään yhdessä Hygienan luminometrien kanssa. Kynän kokoisella ja – näköisellä testipuikolla on helppo ottaa näyte paitsi tasaisilta pinnoilta myös erilaisten suuttimien ja putkien sisältä. Pienikokoisuuden ja materiaalivalintojen ansiosta se on myös ympäristöystävällinen sekä edullinen muihin menetelmiin verrattuna.

Franke Medical Oy

Vartiokuja 1
76850 Naarajärvi

Puh. 015 34 111 (vaihde)
Myynti: ws-medical.fi@franke.com 
Huolto: ws-huolto.fi@franke.com

Haluan lisä­tietoja / tar­jouk­sen

© Franke Medical Oy

Tietoa meistä