FRANKE

Omavalvonta

Hoitoon liittyvien mahdollisten infektioiden määrää voidaan merkittävästi vähentää mm. hyvällä hygienialla ja aseptiikalla. Vaikka suurin osa aiheuttajamikrobeista on peräisin potilaan omasta mikrobikannasta, saa osa hoitoon liittyvistä infektioista alkunsa kosketuksen, hoitoympäristön (pinnat, ilma, toiset potilaat) tai välineiden välityksellä. Pelkkä käsihygienia ei estä mikrobien tarttumista ja leviämistä vaan silmämääräisesti puhtaaksi arvioitu pinta voi sisältää huomattavan määrän soluperäistä likaa ja mikrobeja. Likainen pinta on hyvä mikrobien kasvualusta. Tilojen ja pintojen puhtaanapito on siten erityisen tärkeää ja korkean hygieniatason ylläpitoa sekä lääkinnällisiksi laitteiksi luokiteltujen pesu- ja desinfiointikoneiden sekä sterilaattoreiden toiminta- ja suorituskykyä on valvottava säännöllisesti.

Omavalvonta on oleellinen osa laadunvarmistusta ja toimintaan liittyvien hygieniariskien hallintaa. Omavalvonta liittyy läheisesti prosessien validointiin ja testaukseen.

Laadunvalvonnassa tarvitaan nopeita menetelmiä, joiden avulla kontaminaatio-ongelmat voidaan havaita reaaliajassa. Toiminnan ja prosessien kehittäminen on mahdollista, jos puhtautta pystytään mittaamaan ja tuloksia seuraamaan. Kun tulokset saadaan nopeasti heti näytteenoton jälkeen, voidaan pikaisella tuotteen uudelleen prosessoinnilla olennaisesti vähentää kontaminaatioriskiä. Omavalvonta lisää potilasturvallisuutta. 

Tutustu oheisten linkkien kautta omavalvonnan tuotevalikoimaamme.

© Franke Medical All Rights Reserved

×